نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بسیج پرس اظهار داشت: اگر اعتماد مردم کاهش یابد، یکی از پایه های این نظام سست خواهد شد و این یک خطر و آسیب است.

علی بروغنی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بسیج پرس در خصوص چهل سالگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: همانطور که سه عامل اصلی مکتب، مردم، امام و رهبری باعث پیروزی انقلاب اسلامی شدند، عوامل بقای این انقلاب هم همین سه عامل است. به این ترتیب هرکدام از این عوامل اگر آسیب ببینند، نظام هم آسیب خواهد دید.
وی افزود: مهم ترین مسئله در کشور ما سرمایه اجتماعی است که مردم هستند. مقام معظم رهبری فرموده اند که هر حرکتی که اعتماد مردم به نظام را سست کند، خیانت ملی و خلاف شرع است. به این ترتیب اگر اعتماد مردم کاهش یابد، یکی از پایه های این نظام سست خواهد شد و این یک خطر و آسیب است.
وی در ادامه گفت: چهار نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که هرکدام از این نظام ها که برای خود دارای تعدادی خرده نظام هستند. هر کدام از این چهار نظام آسیب ببیند، مابقی نظام ها هم دچار آسیب خواهند شد. وقتی در جامعه رانت وجود داشته باشد، یعنی نظام اقتصادی آسیب دیده است. وقتی نظام اقتصادی آسیب ببیند، قطعا نظام سیاسی دچار آسیب می شود.
بروغنی افزود: هنگامی که در برخی از حوزه های انتخاباتی رای خرید و فروش می شود یعنی اقتصاد روی سیاست اثر می گذارد. به این ترتیب سیاست بر روی فرهنگ و فرهنگ بر روی نظام اجتماعی اثر می گذارد. روحیه انقلابی که رهبری فرموده اند باید در تمام افراد به خصوص خواص وجود داشته باشد.
نماینده اسبق مجلسخاطرنشان کرد: اکنون که در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم باید بخش های نظارتی نظیر وزارت اطلاعات در دولت، دیوان محاسبات برای مجلس و بازرسی در قوه قضاییه بیشتر کار کنند. اکنون زمان آن رسیده است که تعارف کردن و توجیه کردن کارهای غلط را کنار بگذاریم.
وی افزود: همانطور که با دشمنی مثل آمریکا به شدت مبارزه می کنیم، در بحث های داخلی نیز باید انقلابی عمل کنیم. باید با هرکسی که در هر مقام و موقعیتی هست و به هر شکل دارد به نظام آسیب وارد می کند، برخورد شود.